tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
TOP > TVB fun得獎名單公布, 得獎結果公布

一月 20

《天與地battle fun》有獎遊戲得獎名單如下:

第26集
Zoe Kwok *8337**(*)
Hau Ka Man Tong *2926**(*)
Yeung Kam Hung *8934**(*)
Chau Tak Kong *P781**(*)
Amy Fu *2099**(*)
Wu Wai Yip *9862**(*)
Li Man Fung *5860**(*)
Tang Wang Hin *1179**(*)
Lee Yin Chi *3458**(*)
Ma Mei Chu Monica *1060**(*)

第27集
黃新強 *5194**(*)
Kitty Lau *0479**(*)
Gloria Lam *2927**(*)
沈杰 *1415**(*)
Cheuk May Bo *4235**(*)
Lam Wui Sang *1985**(*)
Yau Man Wai *4412**(*)
Kam Mei Hung *5426**(*)
Rolf Li *3613**(*)
Ling Wong *8246**(*)

第28集
Ip Fong *4262**(*)
張永儀 *2924**(*)
Yung Ka Ming *7113**(*)
Yuen Wing Sze*3225**(*)
Kong Wai Yee *3873**(*)
Chan Fun Ho *4470**(*)
陳映玉 *9659**(*)
Janice Tsui *2666**(*)
Bella Tsang *2364**(*)
林秀媚 *1014**(*)

第29集
Chow Chi Hang *5091**(*)
So Sau Har *4663**(*)
Chan Ho Yau *0391**(*
Steve Tsang *2615**(*)
Leung Ka Sin *2731**(*)
Lo Wai loan *1362**(*)
Tsui Tze Hey *5627**(*)
Ho Ting *2891**(*)
Ho Nen Hang *0534**(*)
Alan S *5138**(*)

恭喜以上所有得獎者!得獎者將於兩星期內收到專人聯絡領獎,須經身份核實程序方可獲獎。

如果你已經是tvb.com的會員,登入後便可在此留言。   還未註冊成為tvb.com的會員嗎?
現在立即火速行動!
TVB fun應用程式1.3版本 TVB8金曲榜 – 2012年度第15週