tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
TOP > 系統消息

十一月 07

親愛的 tvb.com 用戶:

myTV 及部分 tvb.com 系統將於香港時間 2011 年 11月7日 (星期一) 上午 4:00 開始進行系統升級和維護,預計需要約數小時處理。屆時用戶在使用 myTV 及 tvb.com 時,服務或會受到短暫影響,不便之處,敬請原諒!

感謝您對 tvb.com 的支持!

tvb.com 上

共5個回應
 1. baobaochai (2011-11-09 17:48:59):

  Repair until now? Ur repairing progress is so slow wor!!!

 2. elsiekwan (2011-11-09 13:29:52):

  幾時至影響完?睇唔到呀!!

 3. andy0712 (2011-11-09 13:00:55):

  Still….

 4. lywyen (2011-11-09 00:11:27):

  我都睇唔到呀

 5. Jimyu (2011-11-08 14:10:24):

  When can be finished the upgrade? Still can not access online at this moment. Any changing in the address. Please announce.

如果你已經是tvb.com的會員,登入後便可在此留言。   還未註冊成為tvb.com的會員嗎?
現在立即火速行動!
TVB8金曲榜 - 2012年度 第4週 TVB回應朱慧敏陳美詩沖繩車禍事件記者會