tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
TOP > 最新消息

八月 27


2018香港小姐競選決賽》已經完滿結束,當晚家庭觀眾在big big fun投選心水佳麗,投票便有機會參加抽獎。節目結束後在黃龍德會計師事務所代表見證下,抽出了10名幸運兒,平分300萬獎品!

得獎者名單:

Tang King Ho   Y484xxx(x)

Li Yuk Suet   K334xxx(x)

Lee Wing Fat   G143xxx(x)

李國東   R458xxx(x)

Tse Wilson Ying Kiu   K622xxx(x)

Wong Ka Yan   Z664xxx(x)

Chau Man Chung   R366xxx(x)

Lui Chi Ho   V111xxx(x)

Man Ka Kee   Z549xxx(x)

Wong Mei Chun   C672xxx(x)

恭喜以上得獎者!得獎者將於兩星期內收到專人聯絡領獎。

《知識新天地》記者會 明珠台9月電影快遞