tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
TOP > TVB8, TVB8 金曲榜, 最新消息

七月 17

本週 上週 歌    名 歌    手
名次 名次
1 2 飢餓遊戲 八三夭
2 4 遷徙 張信哲
3 5 强迫症 周筆暢
4 NEW 李榮浩
5 7 象牙塔 Faye
6 6 Where To Find You Ladybees
7 10 古董車 羅力威
8 NEW 我害怕 薛之謙
9 NEW Youll Never Know J.Sheon
10 NEW 毀滅馬戲團 鄭興琦
TVB8金曲榜本週推薦歌
李榮浩
如果你已經是tvb.com的會員,登入後便可在此留言。   還未註冊成為tvb.com的會員嗎?
現在立即火速行動!
「香港心Anywhere微電影創作比賽2017」記者會 香港書展《TVB周刊》攤位推介