tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
TOP > Pearl 明珠台, TVB fun得獎名單公布, 得獎結果公布

八月 12

恭喜以下得獎者,羸得《雷神奇俠》「數雷擊」遊戲之大獎:

第一關:《雷神奇俠2:黑暗世界》— 1:6比例雷神奇俠珍藏人偶(每個價值$1,430)

TANG PUI YEE ANNIE/K777
LAM CHAN FOON/H460
CHIN CHUN WING BONITA/Z031

第2關:《雷神奇俠2:黑暗世界》— 1:6比例洛基珍藏人偶(特別版)(每個價值$1,380)

LAU WAICHI/Z081
KONG YAU HANG/K856
LAW CHI FUNG/Z312

第3關:《雷神奇俠2:黑暗世界》— 1:6比例雷神奇俠(阿斯嘉輕甲版)珍藏人偶(每個價值$1,430)

SUN CHING YIU/Y285
LEUNG CHUN KEUNG/G182
CHIU WAI CHUNG/Z729

再次恭喜所有得獎者,所有獎品由Hot Toys提供。

共2個回應
  1. 綺夢 (2015-05-10 19:29:03):

    中左獎, 依家先仲有冇得拎? >.<

  2. alexlolo1234 (2014-08-13 00:26:05):

    請問如何中左獎.. 要點拎獎

如果你已經是tvb.com的會員,登入後便可在此留言。   還未註冊成為tvb.com的會員嗎?
現在立即火速行動!
《幕後追擊》時刻緊貼 TVB 節目製作實況 myTV 免費足本重溫《奸人堅》及《古靈精探》等熱爆節目 !