tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
八月 15

觀眾可於《Sunday扮嘢王》節目期間 (逢星期日 2100 - 2200),透過「TVB fun 互動電視手機程式」參與《我最喜愛扮嘢角色》有獎遊戲,被抽中的參加者有機會獲得獎金港幣,總值港幣 $3,000!是次抽獎的得獎者名單如下:

2014/10/19
Yiu Mei Yung *335***(*)

2014/10/12
Chan King Tong *058***(*)

2014/10/05
Lai King Hung *439***(*)

2014/09/21
Fong Yiu Man *581***(*)

2014/09/14
CHAN MEI PO *648***(*)

2014/09/07
SO YUK YIN *893***(*)

2014/08/17
Lee Wai Ngor *557***(*)

2014/08/10
Ho Shun Cheong *428***(*)恭喜以上得獎者!得獎者將於兩星期內收到專人聯絡領獎,須經身份核實程序方可獲獎。

Tagged with: