tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
九月 22

觀眾可於《嘩鬼上學去之農夫篇》節目期間 ,透過「TVB fun 互動電視手機程式」參與有獎遊戲,被抽中的參加者有機會獲得時款手錶,價值 $1,630!

是次抽獎的得獎者名單如下:

2016/09/23 (第5集)
Chan Kwong Yan  *571***(*)

2016/09/22 (第4集)
Chan Wing Cheong  *993***(*)

2016/09/21 (第3集)
叶佩珊  *301***(*)

2016/09/20 (第2集)
CHEUNG YUK *362***(*)

2016/09/19 (第1集)
HO KA HUNG SIMON *673***(*)

恭喜以上得獎者!得獎者將於兩星期內收到專人聯絡領獎,須經身份核實程序方可獲獎。

Tagged with: