tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
preload
十月 16

多謝大家支持!!!  賣唔倒靚位嘅朋友, 聽日 10/10星期日 都有口碑場架!!

十月 16

‎16/10及17/10口碑場 - 請多多支持!!!!

MCL 徳福 4:00pm 3:30pm /

The Grand 4:00pm 4:00pm /

Broadway The One 4:10pm 4:10pm /

Palace apm 4:35pm 4:35pm /

UA 皇室 3:50pm 4:50pm /

UA 沙田 3:30pm 3:30pm

十月 16

2010年10月15日 蘋果日報

由鄭丹瑞(阿旦)監製、黃真真執導的愛情電影《抱抱俏佳人》,找來林峯和楊千嬅主演,還有周秀娜、麥玲玲、徐子珊、廖碧兒及敖嘉年等。阿旦坦言無綫找他們合作時,已表明要起用林峯配搭楊千嬅擔正,阿旦說:「佢哋心目中已經有 idea用林峯同千嬅,不過就算唔係同無綫合作,我都會搵林峯,因為個角色好適合佢。」

阿旦與真真今次與無綫合作,起用數名無綫藝員,兩人異口同聲謂不擔心用電視演員參與電影演出會減低戲味及將新戲電視化,阿旦說:「齣戲其實有一半演員都唔係電視人,包括楊千嬅、周秀娜、葛民輝同麥玲玲,而且劃分佢哋係電視藝員係對佢哋唔公平,因為佢哋都係專業演員。」
不過黃真真承認,電視藝員的演戲手法確實有點機械化,她說:「電視演員同電影演員確實喺演戲上有啲分別,有時佢哋會習慣演固定嘅 1號、 2號、 3號表情,但喺電影度佢哋可以突破自己。」

為周秀娜抱不平

周秀娜日前因腸胃炎被迫臨時甩底商台的電影宣傳訪問,阿旦為她解釋說:「周秀娜係盡責演員,佢喺鏡頭前後都做足本份,知道佢唔係隨意失場嘅人,我會向商台解釋番。」