tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
preload
十月 09

 

真真導演同旦哥會係10月10日出現係尖沙咀The One戲院!!!

佢地到時仲會同睇完PW的觀眾傾計黎個〝近距離〞接觸!!!!抱抱!!!抱抱!!抱抱俏佳人!!!!!!

**快D訂定飛啦!!**

百老匯院線 –THE ONE

查詢熱線 :2388-0002 購票熱線 :2388-3188 電影中心會員專線 :2783-7004 PALACE IFC 熱線 :2388-6268
十月 09

 

《抱抱俏佳人》:鄭丹瑞、黃真真為邵氏與無線「解毒」

 

*按題LINK到原文~THX =]