tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
一月 02

新年快樂~新一年繼續安安樂樂安樂蝸!!

狄易達在2010有機會到澳門十六蒲酒店倒數活動啊

勁正呢

仲特登跳一part MJ的舞蹈~~

30號排舞排到早上= =

1月1日開心完~

繼續安安樂樂安樂蝸LU~哈哈