tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

參選佳麗大檢閱︰有姿有勢組

2009.06.04

想在一眾面試佳麗中突出自己,除了從衣飾著手,也可選擇以肢體動作來吸引娛記謀殺匪林。以下6位佳麗苦心經營,有人大擺o靚模1-10甫士,有人拗腰舉手輕托香腮,可愛與否,有時真係要睇人。

共6個回應 :