tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

首頁 > 競選花絮

香港小姐競選決賽結果公佈

2010.08.01

2010香港小姐競選各獎項名單如下︰

2010香港小姐冠軍陳庭欣

2010香港小姐亞軍張秀文

2010香港小姐季軍莊思明

2010國際親善小姐陳庭欣

2010最上鏡小姐李雪瑩

413 個回應 :, , ,