tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

首頁 > MSHK2012 > 最後一位入圍佳麗公佈

最後一位入圍佳麗公佈

2012.07.23


張鈞美 Amy Cheung


最新十強佳麗名單為:陳潔玲、張名雅、朱千雪、林泳淘、李渼琦、岑杏賢、湯洛雯、曾明俐、黃心穎、張鈞美

:, , ,
共45個回應

頁: [5] 4 3 2 1 »

 1. Evanda (2012-07-30 03:19:53):

  TVB shows their actor xD

 2. aoshima (2012-07-27 04:41:45):

  fongkinkwun 我明白你心情…..不過Hilary係選港姐之前,其實同10年
  前保采芬一樣都係選當地選美攞到冠軍之後,跟著選國際中華小姐GA……即使Hilary入圍點都攞唔冠軍GA……

 3. w713013 (2012-07-26 20:15:20):

  fongkinkwun: Instead of spending all your time sitting behind a computer everyday and putting other people down, why don’t you do something productive with your life? If you can do any better, why don’t you enter Miss Hong Kong?

 4. fongkinkwun (2012-07-26 16:29:29):

  張鈞美豬扒婆, 又大份,又黑、超樣衰,豬臉、豬耳、豬眼、豬鼻、豬嘴,揾佢扮(豬八戒) 就勁似, TVB 發雞盲.
  .
  譚曉喻 & 王舒銳: 高學歷、 樣靚、身材正、無整容、無後台,竟然不入圍, 而林泳淘,陳潔玲:低學歷、低貨式、勁整容、爛賭、爛滚、賣歌女、因有後台、不公平,不公平,不公平,不公平,不公平.
  .
  .
  .
  張鈞美豬扒婆, 又大份,又黑、超樣衰,豬臉、豬耳、豬眼、豬鼻、豬嘴,揾佢扮(豬八戒) 就勁似, TVB 發雞盲.
  .
  譚曉喻 & 王舒銳: 高學歷、 樣靚、身材正、無整容、無後台,竟然不入圍, 而林泳淘,陳潔玲:低學歷、低貨式、勁整容、爛賭、爛滚、賣歌女、因有後台、不公平,不公平,不公平,不公平,不公平.
  .
  .
  張鈞美豬扒婆, 又大份,又黑、超樣衰,豬臉、豬耳、豬眼、豬鼻、豬嘴,揾佢扮(豬八戒) 就勁似, TVB 發雞盲.
  .
  譚曉喻 & 王舒銳: 高學歷、 樣靚、身材正、無整容、無後台,竟然不入圍, 而林泳淘,陳潔玲:低學歷、低貨式、勁整容、爛賭、爛滚、賣歌女、因有後台、不公平,不公平,不公平,不公平,不公平.

 5. fongkinkwun (2012-07-26 16:29:28):

  張鈞美豬扒婆, 又大份,又黑、超樣衰,豬臉、豬耳、豬眼、豬鼻、豬嘴,揾佢扮(豬八戒) 就勁似, TVB 發雞盲.
  .
  譚曉喻 & 王舒銳: 高學歷、 樣靚、身材正、無整容、無後台,竟然不入圍, 而林泳淘,陳潔玲:低學歷、低貨式、勁整容、爛賭、爛滚、賣歌女、因有後台、不公平,不公平,不公平,不公平,不公平.
  .
  .
  .
  張鈞美豬扒婆, 又大份,又黑、超樣衰,豬臉、豬耳、豬眼、豬鼻、豬嘴,揾佢扮(豬八戒) 就勁似, TVB 發雞盲.
  .
  譚曉喻 & 王舒銳: 高學歷、 樣靚、身材正、無整容、無後台,竟然不入圍, 而林泳淘,陳潔玲:低學歷、低貨式、勁整容、爛賭、爛滚、賣歌女、因有後台、不公平,不公平,不公平,不公平,不公平.
  .
  .
  張鈞美豬扒婆, 又大份,又黑、超樣衰,豬臉、豬耳、豬眼、豬鼻、豬嘴,揾佢扮(豬八戒) 就勁似, TVB 發雞盲.
  .
  譚曉喻 & 王舒銳: 高學歷、 樣靚、身材正、無整容、無後台,竟然不入圍, 而林泳淘,陳潔玲:低學歷、低貨式、勁整容、爛賭、爛滚、賣歌女、因有後台、不公平,不公平,不公平,不公平,不公平.

 6. fongkinkwun (2012-07-26 16:29:28):

  張鈞美豬扒婆, 又大份,又黑、超樣衰,豬臉、豬耳、豬眼、豬鼻、豬嘴,揾佢扮(豬八戒) 就勁似, TVB 發雞盲.
  .
  譚曉喻 & 王舒銳: 高學歷、 樣靚、身材正、無整容、無後台,竟然不入圍, 而林泳淘,陳潔玲:低學歷、低貨式、勁整容、爛賭、爛滚、賣歌女、因有後台、不公平,不公平,不公平,不公平,不公平.
  .
  .
  .
  張鈞美豬扒婆, 又大份,又黑、超樣衰,豬臉、豬耳、豬眼、豬鼻、豬嘴,揾佢扮(豬八戒) 就勁似, TVB 發雞盲.
  .
  譚曉喻 & 王舒銳: 高學歷、 樣靚、身材正、無整容、無後台,竟然不入圍, 而林泳淘,陳潔玲:低學歷、低貨式、勁整容、爛賭、爛滚、賣歌女、因有後台、不公平,不公平,不公平,不公平,不公平.
  .
  .
  張鈞美豬扒婆, 又大份,又黑、超樣衰,豬臉、豬耳、豬眼、豬鼻、豬嘴,揾佢扮(豬八戒) 就勁似, TVB 發雞盲.
  .
  譚曉喻 & 王舒銳: 高學歷、 樣靚、身材正、無整容、無後台,竟然不入圍, 而林泳淘,陳潔玲:低學歷、低貨式、勁整容、爛賭、爛滚、賣歌女、因有後台、不公平,不公平,不公平,不公平,不公平.

 7. fongkinkwun (2012-07-26 16:29:27):

  張鈞美豬扒婆, 又大份,又黑、超樣衰,豬臉、豬耳、豬眼、豬鼻、豬嘴,揾佢扮(豬八戒) 就勁似, TVB 發雞盲.
  .
  譚曉喻 & 王舒銳: 高學歷、 樣靚、身材正、無整容、無後台,竟然不入圍, 而林泳淘,陳潔玲:低學歷、低貨式、勁整容、爛賭、爛滚、賣歌女、因有後台、不公平,不公平,不公平,不公平,不公平.
  .
  .
  .
  張鈞美豬扒婆, 又大份,又黑、超樣衰,豬臉、豬耳、豬眼、豬鼻、豬嘴,揾佢扮(豬八戒) 就勁似, TVB 發雞盲.
  .
  譚曉喻 & 王舒銳: 高學歷、 樣靚、身材正、無整容、無後台,竟然不入圍, 而林泳淘,陳潔玲:低學歷、低貨式、勁整容、爛賭、爛滚、賣歌女、因有後台、不公平,不公平,不公平,不公平,不公平.
  .
  .
  張鈞美豬扒婆, 又大份,又黑、超樣衰,豬臉、豬耳、豬眼、豬鼻、豬嘴,揾佢扮(豬八戒) 就勁似, TVB 發雞盲.
  .
  譚曉喻 & 王舒銳: 高學歷、 樣靚、身材正、無整容、無後台,竟然不入圍, 而林泳淘,陳潔玲:低學歷、低貨式、勁整容、爛賭、爛滚、賣歌女、因有後台、不公平,不公平,不公平,不公平,不公平.

 8. fongkinkwun (2012-07-26 16:29:27):

  張鈞美豬扒婆, 又大份,又黑、超樣衰,豬臉、豬耳、豬眼、豬鼻、豬嘴,揾佢扮(豬八戒) 就勁似, TVB 發雞盲.
  .
  譚曉喻 & 王舒銳: 高學歷、 樣靚、身材正、無整容、無後台,竟然不入圍, 而林泳淘,陳潔玲:低學歷、低貨式、勁整容、爛賭、爛滚、賣歌女、因有後台、不公平,不公平,不公平,不公平,不公平.
  .
  .
  .
  張鈞美豬扒婆, 又大份,又黑、超樣衰,豬臉、豬耳、豬眼、豬鼻、豬嘴,揾佢扮(豬八戒) 就勁似, TVB 發雞盲.
  .
  譚曉喻 & 王舒銳: 高學歷、 樣靚、身材正、無整容、無後台,竟然不入圍, 而林泳淘,陳潔玲:低學歷、低貨式、勁整容、爛賭、爛滚、賣歌女、因有後台、不公平,不公平,不公平,不公平,不公平.
  .
  .
  張鈞美豬扒婆, 又大份,又黑、超樣衰,豬臉、豬耳、豬眼、豬鼻、豬嘴,揾佢扮(豬八戒) 就勁似, TVB 發雞盲.
  .
  譚曉喻 & 王舒銳: 高學歷、 樣靚、身材正、無整容、無後台,竟然不入圍, 而林泳淘,陳潔玲:低學歷、低貨式、勁整容、爛賭、爛滚、賣歌女、因有後台、不公平,不公平,不公平,不公平,不公平.

 9. Bacchanalia (2012-07-26 01:57:06):

  港姐不但要俱備美麗與智慧,風度和涵養更不可缺。Amy 面對網民的惡言惡語,不予還擊,不予置評,展現泱然大度,是她脫穎而出的關鍵。我們為她的美麗、風度喝彩,也預祝她更上層樓,摘冠港姐!近日台灣祭出在臉書上駡人是豬的罰款五萬台幣,希望TVB也能效法,以杜絕無謂的人身攻擊,確保參賽佳麗的尊嚴。

 10. tracyclp816 (2012-07-25 19:28:34):

  lilaili:totally agree

頁: [5] 4 3 2 1 »

如果你已經是tvb.com的會員,登入後便可在此留言。   還未註冊成為tvb.com的會員嗎?
現在立即火速行動!