tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

Tag: 黃日華

劇照+幕後照大放送 - 第17組戲

2009.08.05 @ 礦泉水

11 個回應 :, , , , , ,

劇照大放送 - 第10組戲 (幕後照)

2009.07.23 @ 幕後花絮

265 個回應 :, , , , , ,

劇照大放送 - 第10組戲 (元彪被送入深切病房治療)

2009.07.22 @ 礦泉水

要大家久等啦實在o吾好意思! 我都等到頸都長先收到劇照所以馬上upload俾大家睇! o黎緊呢幾日會陸續有新劇照upload所以記得每日都要上o黎睇啊!!!

3 個回應 :, , , ,