tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

Tag: 簽名相

簽名相今日寄出

2009.05.23 @ 礦泉水

Send左email俾我地o既朋友要準備收禮物啦~~

大家have a nice weekend啦﹗

礦泉水

18 個回應 :

送30張Laughing哥親筆簽名相

2009.05.19 @ 礦泉水

為左舒緩一下大家o既心情, 我當然要做o野啦。我地做今次呢個官網都係希望帶多d關於呢套戲o既信息俾大家.. 當然o吾想搞到大家o吾開心啦~ 話晒大家都係跟同一個大佬o架嘛!

所以我已經準備左30張Laughing哥親筆簽名相送俾大家! 真係Laughing自己簽o架﹐o吾信我可以問下o黎過上次角色招募function o既兵團朋友… 因為當日有o黎支持o既朋友都每人有一張。

想要呢張相o既朋友就將你o既資料send去artiste@tvb.com:

名字: __________

郵寄地址 (只限香港): ___________

我地會郵寄俾頭30位朋友!

礦泉水

26 個回應 :