tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

Tag: 樂易玲

首開畫即成no.1

2009.08.13 @ 礦泉水

恭喜恭喜,全靠各大網民、影迷支持,《Laughing Gor變節》一開畫即成票房No.1!為表多謝,樂小姐剛剛聯同演員之一︰法拉及祥仔開記者招待會,公告此好消息!

會上樂小姐借智偉哥一番話感謝眾人入場支持,原來首映慶功當晚,智偉哥興奮得滿場飛,佢有感而發話感謝邵氏第一部片搵香港電影班底合作,結結實實打造出地道一部港產片,令佢非常感動。樂小姐更話拍攝時真係以香港市場為先,今次可以成功,希望為下一部邵氏電影打下強心針。

法拉及祥仔亦不約而同希望邵氏再下一城,祥仔更直言無線同邵氏有齊拍好電影的資源,單係好演員亦大有人在,希望公司為港產電影盡一分力。

在此再次感謝大家支持,繼續推推推推推!

80 個回應 :, , ,