tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

Tag: 拜神

27.05 - 光速上載開鏡拜神相

2009.05.27 @ 礦泉水

終於返o黎啦 相信大家等o左好耐!

今日兩點半拜神﹐ 夠鐘o既時候重係橫風橫雨… 大家都好擔心… 不過過左一陣d雨又突然停晒!! 拜神儀式終於順利舉行~~

大家見到d相一定會留意到只有一個女演員: 翠翠。但係我可以話俾大家知翠翠並o吾係大家一直估o既Laughing嫂

o吾講o甘多住.. 睇相先!

礦泉水

25 個回應 :