tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

Tag: 幕後花絮

02.07 - 「深水埗」探班現場

2009.07.03 @ 礦泉水

這一天,我們跟劇組到了深水埗(但其實這地方是否真的深水埗警署?哈哈,下回分解),當日所見有家樂哥這位武指出現,大家又時時圍著車認真地討論著,莫非這天,鎮宇、秋生哥及黃德斌等演員要飛車?好緊張呀!

18 個回應 :, , , ,

25.06 - 現場實況 (第八組)

2009.06.25 @ 幕後花絮

今日終於找到d時間去左探班.. 地點係將軍澳o既一間廠。

今日可以用一個字去形容: 熱!!!

拍戲真係好辛苦… 30幾度o係廠入面直頭係火爐一樣。真係為所有演員同工作人員辛苦!

好想俾大家睇下電影背後o既一d人同事所以今日好多相都係一d平日o吾會見到o既… 好想大家可以一齊感受下拍戲o既過程。

7 個回應 :,

15.06 - 第3日拍攝花絮相首次公開

2009.06.15 @ 幕後花絮, 礦泉水

係o米十分心急呢? 因為怕泄露劇情所以千辛萬苦先可以要求到公開某部份o既相… 大家細心欣賞啦~~~


礦泉水

16 個回應 :,