tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

Tag: 兵團

Laughing哥呼籲大家加入兵團

2009.04.08 @ 頭馬士

我係laughing 兵團第二號人物!我叫頭馬士,點解我係第二號人物唔係第一號?因為第一嘅位置已經俾謝天華先生霸咗!所以我只能成為第二囉!你地加入了兵團未?未就快手,會員人數已經超過9千人,愈遲入會著數愈少!有咩jetso?遲吓至話你知!
身為2號
人物 當然地位超然,Laughing哥有咩吩咐都會叫我做,所以你想知道Laughing嘅猛料,就要定時上來又或者留下你嘅要求,見到佢嘅時候就幫你轉述啦!知唔知道!
好啦!阿哥有野講!去片!

laughing_fans

40 個回應 :