tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

Archive for August 7th, 2009

劇照+幕後照大放送 - 第18組戲

2009.08.07 @ 礦泉水

6 個回應

神秘午夜場換票詳情

2009.08.07 @ 礦泉水

再次恭喜20位得獎者! 尋日我已經send左email俾大家, 如果收o吾到o既話可以留意以下o既換票詳情:

日期: 88 星期六

換票時間:  晚上1130 - 1155 (遲了不能換票)

地點: UA 朗豪坊 (L8 售票處旁邊會有TVB.com的工作人員幫助你)

註: 得獎者必須在領獎時出示與填報資料相符之身份證明文件

大家緊記必須要準時來換票啦!

睇完後記得同我地分享你對套戲o既感覺啊~~

187 個回應 :