tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

Archive for July 24th, 2009

神….秘….. 午夜場????

2009.07.24 @ 礦泉水

8.13 電影正式公演… 大家應該知道。

8.10 首影禮 @ The Grand (圓方)… 大家都可能知道 (之前打錯了﹐是10號才對)。

.

.

.

.

.

.

但係你又知o吾知道11號前會有一場神秘午夜場?  o吾知o吾緊要, 只要密切留意我地電影網站就可以知道詳情同埋有機會得到免費門票及見到Laughing Gor!!!!!!!!!!!!

Laughing Gor之變節倒數: 20日

222 個回應 :

Laughing Gor之變節海報及廣告牌曝光!

2009.07.24 @ 礦泉水

剛剛開完宣傳大會, o甘其實一連串o既宣傳活動已經開始排山倒海o甘出街! 第一炮就係好多人呢兩日勁讚o既預告片啦而緊接o既就係海報同紅隧廣告牌啦。大家搭車經過時記得留意啦~

立刻睇相!


Laughing Gor之變節倒數正式開始: 20日

17 個回應 :