tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

網誌日期:2014.08.19 (二) 5:27PM

打死不離親兄弟,計我話我話爭死不離親兄。毅兄毅信這兩位同父異母兄弟,自出娘胎就注定要捲入家族爭權風波,要在大家族中站得住腳,爭少一陣都唔得。戲內阿Ben和Stanley 爭餐飽,戲外兩位型男同樣都為著一樣東西而呷醋,想知爭乜?立即去片啦!

(按圖去片)

網誌日期:2014.08.19 (二) 12:05PM

(按圖去片)

《忠奸人》之所以這麼引人入勝,除了是劇情緊張刺激,峰迴路轉令人意想不到之外,另外的一個原因就是因為兩位男女主角出色的演繹,實在懾人得叫人屏息靜氣,這次「視帝」和「視后」的合作絕對是無懈可擊。可是不要以為這兩個角色對他們來說是手到拿來的差事,而其實阿Matt和阿May這兩位人物是稱得上考驗之作,一個要演奸得似有還無,另一外則要演得絕望到哭不出聲,這些確實是非常不輕易拿捏的心理狀況,就且聽聽這兩位男女主角如何細說他們倆的「難做」。

網誌日期:2014.08.19 (二) 10:41AM

在社交網絡,甚麼事情都有可能發生,就如周日(17日)播映過「冬天的童話」後,Gary哥哥譚偉權密密在Facebook回應各位粉絲的留言,我PA阿楠見到如此密集的訊息來往都覺得好親切~大家除了可以在官方專頁留言外,其實也可在節目專頁中的討論區一鍵留名,發表對該集的意見,共建我們的社交網絡啊~

(按圖進入討論區)