tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

網誌日期:2012.08.10 (五) 12:40PM

(按圖去片)

一班人要成為一team人其實唔需要好耐, 大約兩個星期就ok了, 你睇飛虎眾員係呢兩個星期既特訓中學左既多野, 基本步法, 口令, 持槍姿勢等等, 全部都難唔到佢地, 不過講真學咁多野都係唔夠做到一樣野咁好, 咪就係默契囉, 一team人最重要都係默契同team spirit嘛, 兩個星期他們做到了。

網誌日期:2012.08.08 (三) 3:00PM

(按圖去片)

8月12日星期日既大結局, 我地既賊王賊后終於回歸啦, 經過「個多月」黎被人困住左, 呢個杜天宇都係要破牢而出, 同老婆姚美玲一齊找展Sir同一班SDU悔氣, 究竟佢地點翻牆越壁走番出黎架呢, 佢地又點樣東山再起架呢, 咁就一定要留意星期日既大結局啦。

網誌日期:2012.08.08 (三) 10:48AM

(按圖去片)

唔好以為做賊就係大晒, 可以乜都唔理, 揸住支槍就亂咁開, 就連霆鋒都話啦, 「給你一柄手槍 給你一發子彈 不等於要放進誰的胸」嘛, 我地見到D大賊個個有支槍都會瘋狂咁掃射, 其實係唔啱架, 因為佢地一直都有上堂, 係學槍的正確使用手則, 你睇JJ都宜家都唔會掂個手槍板機就知啦。