tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

網誌日期:2011.06.17 (五) 11:16AM

係啦, 我PA阿恆返黎啦!雖然《花家姐》上個禮拜已經完滿做完左喇, 但大家仲記唔記得我地之間仲有個約會架, 唔記得? 唔緊要, 等我話過大家聽啦, 就係個個花家姐簽名poster大抽獎啦, 得獎者一共有5位, 亦都全部順利抽出啦, 得獎名單如下:

1) 尹啟榮
2) Ng Shun Tuen
3) Fanny Li
4) Fung Tsz Ching
5) Hui Hiu Tung

簽名poster將會係呢個禮拜內寄出架啦, 以上5位幸運兒記住要留意自己個信箱啦!
抽獎結果詳情請到: http://programme.tvb.com/drama/mysisterofeternalflower/game/

網誌日期:2011.06.10 (五) 3:00PM

話咁快又到花家姐既最後一集, 原來唔經唔覺已經播完20集啦喎, 花家姐帶俾我地成個月既開心1小時, 劇情輕輕鬆鬆, 又有生活中既大智慧係裡面, 你地可唔可以做到花家姐既樂觀同正面思想, PA阿恆就唔知啦, 宜家做完左又有D唔捨得, 不過點都好, PA阿恆好多謝各位支持《花花世界花家姐》既朋友。最後送埋幾條NG片俾大家做個留念啦。

男女都分唔清
38-flash9-640×360-16×9

無聲彷有聲
39-flash9-640×360-16×9

不要太難過
37-flash9-640×360-16×9

餵蚊中
40-flash9-640×360-16×9

網誌日期:2011.06.09 (四) 3:21PM

記好的舞步呢?
32-flash9-640×360-16×9

細佬, 唔好拆左D道具好喎
33-flash9-640×360-16×9

你的爺爺不是我的
34-flash9-640×360-16×9

奕奕, 冷靜
35-flash9-640×360-16×9

真係無事?
36-flash9-640×360-16×9