tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

網誌日期:2012.04.27 (五) 10:16AM

庭玉、狄夫人死左啦…
.
狄仁傑在公失展昭,在私失賢內助。要睇狄大人點樣絕地反擊,為死去的家人討回公道,而另一方面,作惡多端既武承嗣又會有乜野下場?
今晚08:30p.m.就要留意《盛世仁傑》大結局啦!
.
下星期記得同樣時間08:30p.m.睇《耀舞長安》呀!

.

△抬棺上朝,為既只係掩人耳目,出奇招反擊武承嗣。

.

△破案關鍵竟然係武家次子武延德!?

網誌日期:2012.04.26 (四) 12:48PM

.

「此時相望不相聞,願逐月華流照君。」本出自张若虚《春江花月夜》,今日卻變成仁傑與夫人既離別詩。
.
踏入結局倒數第二日,狄家遭逢巨劫。本來正計劃與青鸞成親既庭玉,遭到剌客伏擊……
.
另一方面,武承嗣藉口狄家做反,捉拿狄家一家老弱婦孺。身世坎坷的狄夫人再遇劫難,由遇上強盜,到染上瘟疫,再被認定為殺人兇手,今次能否再一次逃離鬼門關?記得留意今晚既《盛世仁傑》啦!

.

△所謂「禍害不及妻兒」,武承嗣咁心狠手辣,仁傑幾時先可以大反擊呀!?

網誌日期:2012.04.25 (三) 10:30AM

.

Kent哥貴人事忙,前排上左大陸橫店影視城拍劇,但踏入結局週,Kent哥話一定會返香港睇《盛世仁傑》大結局。
.
其實除左《盛世仁傑》外,PA毛仔都好期待又係Kent哥對耀祥哥既《造王者》架,希望快d有得睇啦!