tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

網誌日期:2012.03.06 (二) 12:24PM

《換樂無窮》之交換禮物遊戲正式完滿結束,四份由四位主角送出的禮物亦分別安全到達本部,恭喜四位得獎的網友們,多謝你們對《換樂無窮》這套劇集的支持,亦歡迎大家繼續留意與tvb.com的有關活動,抽獎結果名單如下:

胡杏兒:手錶
得獎者:Man Suk Yee (Z202)

李詩韻:頸鏈
得獎者:Yuen Man Kei (K422)

李思捷:連戲眼鏡
得獎者:Kwok Mei Yin (Z516)

王浩信:眼鏡
得獎者:Lee Yuen Ting (Z268)

* 所有得獎者會有專人通知

網誌日期:2012.02.01 (三) 6:05PM

一手交一手的交換禮物遊戲隨著《換樂無窮》的大結局也一同結束了,4位主角有見於參加人數實在眾多,而能夠提供換取禮物的朋友也不少,所以為了公平起見,他們決定把中獎的朋友揀出再進行一個大抽獎,把4份禮物能夠送出給4位幸運兒,而抽獎詳情和結果則有待公布,請繼續留意PA手記。

網誌日期:2012.01.28 (六) 5:00PM

星期日晚既《換樂無窮》兩小時大結局, 大家千萬唔可以錯過啦, 劇情高漲到令你估唔到呀。我地認識既神奇網站一直以來都係要求一d開玩笑性質比較重既交換條件黎同電腦使用者作等價交換架嘛, 就好似一開始既無得食橡皮糖、被動物嚇倒, 又無左男子氣概等等, 都係無傷大雅既, 但係今次, 淑香為左取消家仁飛黃騰達既願望, 神奇網站竟然要淑香用條命黎交換, 咁樣既交易究竟如何是好呢, 淑香又會點處理呢, 咁就一定要睇星期日晚9點鐘既《換樂無窮》大結局啦。