tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

網誌日期:2010.12.24 (五) 11:26AM

平安夜街上人多擠迫, 最好當然係留o係屋企睇大結局啦~ 今晚大結局會有一場嚴重的交通意外戲, 切勿錯過:e59ba76_fl9_640×360

今晚8點半至10點半, 電視機前見喇! 阿Joy 同幾位一樣, 希望結果收視非常非常好!

04

e59ba710_fl9_640×360

網誌日期:2010.12.23 (四) 3:25PM

時間過得真快,咁快到尾聲喇~拍呢套劇好開心,咪睇佢地好幾位演員都係初次合作或者只係合作過一兩次, 佢地一碰頭, D火花已經嘭嘭聲爆發出嚟, 有好多爛gag、笑位都由佢地炮製出嚟!

e59ba77_fl9_640×360

e59ba79_fl9_640×360

網誌日期:2010.12.22 (三) 4:49PM

是日冬至, 阿Joy同大家一樣要開工呀, 一副囧樣坐o係電腦面前食飯……不過唔緊要, 有NG片”餸”飯, 開心D啦~希望大家今晚可以早D返屋企同家人食飯, 享受一家人齊齊整整、熱鬧的時候同氣氛, 咪好似得仔、好似我咁成隻孤魂野鬼咁, 有家歸不得, 有福要享要珍惜呀~ :p

08_fl9_640×360

02_fl9_640×360

28_fl9_640×360

21_fl9_640×360

40_fl9_640×360