tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
一月 27

觀眾可於《流行經典50年》節目期間 ,透過「big big fun 互動電視手機程式」參與有獎遊戲,被抽中的參加者有機會獲得美食禮券,總值 $1,500!

是次抽獎的得獎者名單如下:

2019/1/27

Chan Yuk Sing
聯絡電話: 9132-XXXX

2019/1/20
Chan Wai Tong
聯絡電話: 9685-XXXX

2018/12/29
KAN MAN WAI
聯絡電話: 9037-XXXX

2018/12/22
鄭心霞
聯絡電話: 6088-XXXX

2018/11/24
鄧萍珍
聯絡電話: 9840-XXXX

2018/11/17
Lam Fung Chun
聯絡電話: 9583-XXXX

2018/11/10
Yip Kim Shun *818***(*)

2018/11/03
Lam Kam Hung *587***(*)

2018/10/27
Chui Fung Kam Kammy *481***(*)

2018/10/20
鄺曦蕾 *535***(*)

2018/10/13
Lai Kwai Yau *069***(*)

2018/09/23
楊寶珍 *212***(*)

2018/09/02
Wan Sau Ha *254***(*)

2018/08/18
Au Wai Man,Wendy *353***(*)

2018/08/11
Teh Suan Heoh *367***(*)

2018/08/04
Leung Ka Fung *455***(*)

2018/07/28
Sit Hoi Hong *810***(*)

2018/07/21
Ng Chi Kwong *976***(*)

2018/07/14
Sum Wai Yee *206***(*)

2018/07/07
Wong Man Chi *221***(*)

恭喜以上得獎者!得獎者將於兩星期內收到專人聯絡領獎,須經身份核實程序方可獲獎。

Tagged with: