tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
TOP > 得獎公布

五月 31

觀眾可於《宮心計2深宮計》節目期間,透過「TVB fun 互動電視手機程式」參與「宮中有禮」有獎遊戲,被抽中的參加者有機會獲得「amika: 沙龍級專業頭髮造型產品套裝價值$8,140 及劇集限量珍藏版禮品」!

是次抽獎的得獎者名單如下:

2018/06/13 (第18集)
Wu Tin Fung Cammy *434***(*)
朱浩賢 *331***(*)

2018/06/12 (第17集)
梁芬 *875***(*)
鄧偉琴 *891***(*)

2018/06/11 (第16集)
chiu fung yi *704***(*)
王淑文 *706***(*)

2018/06/08 (第15集)
pang sin tim *675***(*)
Liu Li fen *644***(*)

2018/06/07 (第14集)
Lai Kit Yi *420***(*)
chan wing yee *258***(*)

2018/06/06 (第13集)
Wong Kwok wai *627***(*)
Tam Sze Hang Priscilla *704***(*)

2018/06/05 (第12集)
Chow Shiu Yan *420***(*)
李偉東 *059***(*)

2018/06/04 (第11集)
Cheung Hei Tung *107***(*)
Leung Tsz Ka *575***(*)

2018/06/01 (第10集)
Tam Ming Hin *123***(*)
陳月友 *250***(*)

2018/05/31 (第9集)
Liu *417***(*)
Man Wai In *145***(*)

2018/05/30 (第8集)
王振才 *588***(*)
Cheung Yan Ying *732***(*)

2018/05/29 (第7集)
Lau yeuk ching *226***(*)
cheung pik yiu *728***(*)

2018/05/28 (第6集)
YAM FUNG LIN *657***(*)
譚熏 *390***(*)

2018/05/25 (第5集)
Yuen Yuen Ting *490***(*)
温倩雯 *025***(*)

2018/05/24 (第4集)
Koon Fung Yee *296***(*)
chow ka man *942***(*)

2018/05/23 (第3集)
wong man fai *596***(*)
Yung Yuen Fong *589***(*)

2018/05/22 (第2集)
NG Mi Mul *388***(*)
Mak Si Kwan *981***(*)

2018/05/21 (第1集)
laukwaiyauwinnie *252***(*)
CHING CHEUNG PING *670***(*)

恭喜以上得獎者!得獎者將於兩星期內收到專人聯絡領獎,須經身份核實程序方可獲獎。

我的回應
 

《降魔的 捉妖遊戲》得獎者名單 得獎公布總覽